KRM
Utstilling

Digitalt museum

Smakebiter fra kunstsamlingen

29. aug. 2017 - 31. okt. 2030

Kunsten som henger på veggene på Ledaal representerer et tidsspenn på mer enn 200 år. Her er både portretter og landskapsbilder, og flere av maleriene har motiv hentet fra Ledaal. Maleriene er av stor kulturhistorisk verdi da de viser navngitte personer fra Stavanger helt tilbake til tidlig 1700-tall, og gjengivelser av byen og Eiganes slik det så ut i tiden etter at Ledaal ble oppført.

Samlingens eldste maleri er et usignert portrett fra 1710. Bildet som viser hagen på Ledaal med en ukjent kvinneskikkelse er malt av Eilef Peterssen i 1900. Bildet er deponert av Nasjonalmuseet i Oslo.


Deler av kunstsamlingen er nå tilgjengelig på Digitalt Museum

Silhuetter-Ledaal.jpg#asset:2686