KRM
Utstilling

Om museet

Fra lystgård til kongebolig

Ledaal ble bygget som lystgård for Kiellandfamilien i årene 1799-1803. Byggherre var Gabriel Schanche Kielland, eieren av et av landets største handelshus. Huset ble opprinnelig brukt som sommerbolig og lystgård, men ble etter hvert familiens helårsbolig. Husets arkitektur er inspirert av dansk 1700-tallsarkitektur med innslag fra barokken og rokokkoen. Interiøret gjenspeiler i stor grad datidens nyklassisistiske idealer inspirert av antikkens formspråk.

Etter Gabriel S. Kiellands tid gikk eiendommen i arv i familien. Alexander Kielland var oldebarnet til Ledaals byggherre. Forfatteren bodde aldri selv i huset, men hørte til gjestene i selskapslivet som fant sted her. I Kiellands romaner kan man kjenne igjen trekk både fra herregårdslivet, selve bygningen og personer med tilknytning til Ledaal.

Bygningen har vært i museets eie siden 1936, og har hatt status som kongelig residens siden 1949. Ledaal gjennomgikk en omfattende restaurering rundt årtusenskiftet, og fungerer i dag som museum, kongebolig og representasjonslokaler for Stavanger kommune.