KRM
Utstilling

Parkanlegget

Hage i barokk stil

Før Ledaal ble bygget var området her kjent som Egenesmarken. På de store, åpne markene beitet husdyr, og området ble også benyttet som mønstringsplass for byens borgervæpning. Når bygningen stod ferdig i 1803 ble det anlagt en franskinspirert hage i barokk stil med stramme linjer, markert midtakse og utpreget bruk av symmetri. Hagen ble omkranset av høye og tykke steingjerder.

Parken har vært endret flere ganger siden den tid. På 1860-tallet ble Ledaal helårsbolig for kapteinløytnant Jacob Kielland og hans familie, og i den forbindelse ble det foretatt store endringer i parkanlegget. Den gamle, stilrene barokkhagen ble i tråd med datidens mote omlagt til såkalt engelsk landskapsstil. Det naturlige og romantiske idealet som dominerte på denne tiden innebar at den lange alleen fra huset med utsikt mot Vålandshaugen ble fjernet. Alle rette ganger ble erstattet med buete og slyngete stier og det ble plantet eviggrønne blomstrende busker og trær. Landskapsarkitekt Poul Holst Poulsson, som har utarbeidet mange av Stavangers park – og hageanlegg, stod bak dette arbeidet.

I 1917 skjenket familien Kielland hele parken til Stavanger by. Ikke langt fra den staselige porten mot Eiganesveien ligger familiegravstedet som ble flyttet hit fra den daværende kirkegården i Olavskleivå i 1938.

Etter at Stavanger museum overtok ansvaret for Ledaal ble parkanlegget på 1940-tallet i stor grad tilbakeført til sin opprinnelige franske plan, men de vakre, gamle trærne ble beholdt. Dette var i tråd med en større restaurering der hovedbygningen og dens interiør ble tilbakeført til tiden omkring 1850. Parken er i dag fredet.

Stavanger kommune har utarbeidet en egen parkhistorisk turløype gjennom «De historiske hagene på Eiganes», som i tillegg til Ledaal omfatter Breidablikk, Holmeegenes og Munkehagen. Turløypen går gjennom de fire hagene og gir et fint innblikk i Stavangers hagehistorie. Parken er åpen for publikum hele året.