KRM

Ledaalsamlingen

Ledaal ble kjøpt av Stavanger museum i 1936 for å tas i bruk som herregårdsmuseum, representasjonsbolig og kongebolig. Tanken var da å bevare og formidle historien om Kiellandfamilien i Stavanger. 

Samlingen knyttet til museet består av rundt 400 gjenstander. Blant disse er ovner, tekstiler, servise, bøker, et veggur fra 1680 og et gobelin fra 1580 som ble brukt i Stavanger Domkirke under vielser i Kiellandfamilien. Det finnes også en mindre fotosamling knyttet til Ledaal.

Husets innredning er i hovedsak møblert med det samme gamle inventar som fulgte huset ved kjøpet i 1936. Dette er senere blitt supplert med et utvalg fra museets samlinger og ved gaver.

Festsalen.jpg#asset:509