KRM

Trehusbyen Stavanger

For elever på bygg- og anleggsteknikk

Hva forteller byens bebyggelse om dens historie? Stavanger sentrum har Europas største sammenhengende trehusbebyggelse, og trehusbyen er en viktig turistattraksjon men samtidig også en del av vårt lokalmiljø. I Stavanger kommunes Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025 kan man lese følgende:

Stavangers identitet er knyttet til byens historie. Bebyggelsen viser en byutvikling som strekker seg fra middelalderen og fram til i dag. Stavangers domkirke er et synlig bevis på hvordan byen først oppsto som bispesete i middelalderen. Byens øvrige bebyggelse forteller om en rik og sammensatt næringshistorie fra en tid da sjøen ga sild, sjøfart, skipsbygging, hermetikkindustri og – etter hvert – olje. Bebyggelsen viser også en lang byggetradisjon i tre, utviklet på vestkysten gjennom flere tusen år. (…) Den samlede bebyggelseshistorien representerer kulturminneverdier som er vesentlige for byens identitet, og som er viktige å bevare for kommende generasjoner.

Med utgangspunkt i dette har kulturhistorisk avdeling utviklet et formidlingsopplegg rettet spesielt mot elever på Bygg – og anleggsteknikk; Trehusbyen Stavanger. Her får elevene et innblikk i sentrale begreper fra stil – og arkitekturhistorien, samt en mer praktisk rettet innføring i byggeskikk, vernebestemmelser, estetiske retningslinjer og regelverk knyttet til restaurering og bevaring av gamle trehus. Opplegget inkluderer besøk på Ledaal og Breidablikk sammen med museumspedagog, samt byvandring og besøk i det historiske verkstedet til avdelingens konserveringstekniker.

 Opplegget tar opp følgende læreplanmål:

  • Kunne sikre estetiske og kulturelle verdier ved arbeid i faget
  • Kunne ta vare på byggeskikker og byggetradisjoner ved utføring av rehabiliterings – og vedlikeholdsarbeid
  • Kunne gjøre rede for prinsippene ved oppgradering av eldre bygninger i samsvar ved gjeldende regelverk