KRM

Ledaalparken

En striglet park egnet for fotografering.

Kongeboligen Ledaal er omkranset av en flott park.

Etter at Stavanger museum overtok ansvaret for Ledaal ble parkanlegget på 1940-tallet i stor grad tilbakeført til sin opprinnelige franske plan: en franskinspirert hage i barokk stil med stramme linjer, markert midtakse og utpreget bruk av symmetri, men de vakre, gamle trærne ble beholdt. Dette var i tråd med en større restaurering der hovedbygningen og dens interiør ble tilbakeført til tiden omkring 1850. Parken er i dag fredet.

Parken er åpen for publikum hele året.

Parken er egnet til fotografering eks for brudepar.